Wednesday, December 9, 2009

Tanja Kutsjuba "Elu ja aja keerises" (metafüüsiline digigraafika) 9. -- 23. detsember 2009


Kuni jõuludeni võib Tartu Lastekunstikooli galeriis (Jakobi 52) vaadata Tanja Kutsjuba metafüüsilist digigraafikat.

ELU AJA KEERISES

Olen põline võrumaalane. Hariduselt filoloog.
Esimesed katsed väljendada oma mõtteid kujundlikus vormis jäävad 90-ndate aastate algusesse. 1993.a. toimus minu esimene näitus Võru Koduloomuuseumis. Viimasel ajal olen iseõppijana jõudnud arvutigraafika paeluvasse maailma, mille kaudu olen leidnud sobiva viisi oma mõtete, suhtumiste ja emotsioonide väljendamiseks. Armastan välja töötada piltide sarju. See annab mulle võimaluse lahata sama teemat värvi ja vormi kaudu uuest vaatenurgast. Minu tööd on mõtisklused, dialoogid iseendaga.
Lemmiksümboliteks on:
Taevaredel – inimese elutee ja eluaja sümbol. Ronimine redelit mööda on ohtlik ja riskidega seotud. Redel on kitsas ja sa oled seal üksi. Abi pole kusagilt loota – tee on sinu valik. Aga kui oled sihikindel, jõuad eesmärgini ka kõigi katsumuste kiuste.
Ajakell – mõtted ajast, elust, surmast ja sellest, kuhu me võime jõuda peale lahkumist maisest ilmast. Mõtted meie elupäevadest, elu etappidest ja igaviku sfääridest, mis tunduvad olevat nii kaugel ja samas nii uskumatult lähedal.
Oma piltidega olen esinenud näitustel Võrus, mitmel pool Eestis ning Moldovas ja Brasiilias. Tööd on jõudnud ka Soome, Rootsi, Taani, Norra, Ühendriikide, Venemaa ja Brasiilia kogujate kollektsioonidesse.
Minu töid võib vaadata veel
http://kunst.usk.ee
http://www.duopildiraam.ee ,
Võrus “Avatud Ateljees”
Mulle väga meeldib J. P. Sartre poolt välja öeldud mõte, et iga kunstiteos on nagu rebenenud lehekülg kellegi elust… . Sama võin ütelda ka oma piltide kohta.
Loodan, et leian endale mõttekaaslasi ka selle näituse külastajate hulgast.

Tatjana Kutsjuba
Tatjana.kutsjuba@gmail.com

Galerii avatud igal äripäeval kell 15 -- 19.